Persbericht bekendmaking Nachtburgemeester Hengelo 2021/2022

N.a.v. een oproep in de media en op de site nachtburgemeesterhengelo.nl waren er in totaal zeven sollicitanten die naar de functie van Nachtburgemeester Hengelo 2021/2022 hebben gesolliciteerd.

De sollicitatiecommissie bestond uit de beide initiatiefnemers Herbert Capelle en Pier van Dijk, de eerste Nachtburgemeester Berto Mulder en programmamaker Emile Urban.

Op vrijdagmiddag 4 december j.l. is de sollicitatiecommissie in Zoom-vergadering bijeen geweest.

Na rijp beraad, waarbij Herbert Capelle zich heeft onthouden van stemmen en inbreng, is de keuze gevallen.

Vanwege haar ervaring, kennis en netwerk zagen de stemmende leden van de sollicitatiecommissie in Irma Bruggeman de Nachtburgemeester die Hengelo de komende twee jaar nodig heeft.

Zes jaar geleden namen Herbert Capelle en Pier van Dijk, beiden beeldend kunstenaar, het initiatief tot oprichting van de Nachtburgemeester Hengelo. Via verschillende procedures werden achtereenvolgens benoemd Berto Mulder (uitbater café De Kleine Burgemeester), Tijs Jagers (vlogger) en Marijke Agterbosch (beeldend kunstenaar/voormalig stadsdichter), telkens voor een periode van twee jaar.

De Nachtburgemeester opereert onafhankelijk, is politiek neutraal en staat boven belanghebbenden en partijen. Zijn/haar taak is, zonder enige sturing door of tussenkomst van de stichting i.o., twee jaar lang ogen en oren de kost te geven, te initiëren en te verbinden, kortom dát te bedenken en mogelijk te doen wat Hengelo ten goede zou kunnen komen.

De komende twee jaar wacht de nieuwe Nachtburgemeester vanwege de corona een bijzondere taak: cultuur, horeca, sport en (leegstaande) winkels verdienen extra aandacht. De commissie schat in dat Irma Bruggeman de verbinder is die Hengelo gaat helpen met woord en daad!

Op zondag 20 december (middag) wordt de nieuwe nachtburgemeester ingehuldigd. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Namens Stichting Nachtburgemeester Hengelo i.o.,

met een vriendelijke groet,

Pier van Dijk.
H. Capelle.

Aanmelding nieuwe nachtburgemeester 2021/2022

Zes jaar geleden namen Herbert Capelle en Pier van Dijk, beiden beeldend kustenaar, het initiatief tot oprichting van de Nachtburgemeester Hengelo.

Via verschillende procedures werden achtereenvolgens benoemd Berto Mulder (uitbater café De Kleine Burgemeester), Thijs Jagers (vlogger) en Marijke Agterbosch (beeldend kunstenaar/voormalig stadsdichter), telkens voor een periode van twee jaar.

Eind december van dit jaar loopt de ambtstermijn van de huidige Nachtburgemeester af.

Het bestuur van Stichting Nachtburgemeester Hengelo (i.o.) roept sollicitanten op voor de vierde Nachtburgemeester, voor de ambtstermijn 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.

De sollicitatiecommissie bestaat uit de beide initiatiefnemers, de eerste Nachtburgemeester Berto Mulder, journalist Gerard Smink (TC Tubantia) en programmamaker Emile Urban (1Twente).

De Nachtburgemeester opereert onafhankelijk, is politiek neutraal en staat boven belanghebbenden en partijen. Zijn/haar taak is, zonder enige sturing door of tussenkomst van de stichting i.o., twee jaar lang ogen en oren de kost te geven, te initiëren en te verbinden, kortom dát te bedenken en mogelijk te doen wat Hengelo ten goede zou kunnen komen.

De komende twee jaar wacht de nieuwe Nachtburgemeester vanwege de corona een bijzondere taak: cultuur, horeca, sport en (leegstaande) winkels verdienen extra aandacht! Halverwege de termijn en aan het eind ervan stelt de Nachtburgemeester een beknopt verslag op als uitgangspunt voor een gesprek met de stichting i.o.

Lees voor meer informatie de Profielschets en Taakomschrijving Nachtburgemeester (m/v) 

Sollicitaties moeten uiterlijk 1 december 2020 ontvangen zijn via het contactformulier op bovenstaande pagina. Eerdere kandidaten en Nachtburgemeesters kunnen eveneens solliciteren.

Vriendelijke groeten,
Herbert Capelle en Pier van Dijk

Marijke Agterbosch nieuwe nachtburgemeester Hengelo (2019)

HENGELO – Marijke Agterbosch, nu nog stadsdichter, is door een jury van de Stichting Nachtburgemeester in oprichting benoemd tot nachtburgemeester. Zij volgt daarmee Tijs Jagers op, die de functie twee jaar bekleedde. Agterbosch is sinds mei 2016 stadsdichter. Die functie legt ze binnenkort neer. De nachtburgemeester levert een bijdrage aan een gezellige stad en is een verbinder tussen diverse partijen die in de stad actief zijn.

Freule
Agterbosch beschouwt zichzelf als ‘Freule van de Nacht.’ Hengelo is haar ‘grote liefde’, zo gaf ze bij haar sollicitatie aan. Ze heeft zich voorgenomen een maandelijks spreekuur te houden en ambassadeur te willen zijn van het Hengelose nacht- en cultuurleven. Daartoe wil ze ook een gesprekspartner van de gemeente en andere organisaties zijn als het gaat over cultuur en nacht. Ze wil ‘nachtlintjes’ uitdelen aan mensen die hun nek uitsteken in de stad en onderdeel zijn van het internationale netwerk van nachtburgemeesters.

Bron: Tubantia.nl

Nachtburgemeester Hengelo 2019/2020

Eind december 2018 loopt de ambtstermijn van Tijs jagers af, de tweede Nachtburgemeester van Hengelo.

De Commissie Nachtburgemeester Hengelo is daarom op zoek naar kandidaten voor de derde Nachtburgemeester, die begin 2019 feestelijk benoemd zal worden voor de ambtstermijn van twee jaar.

Op zondag 21 december 2014 werd in Brasserie So Nice van Schouwburg Hengelo de eerste Nachtburgemeester door het Hengelose publiek op democratische wijze gekozen en door de initiatiefnemers Herbert Capelle en Pier van Dijk feestelijk benoemd. Het was Berto Mulder, uitbater van Café-biljart De Kleine Burgemeester aan de De Wetstraat en thans voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Hengelo.

Op zondag 18 december 2016 werd in de voormalige kunstruimte StARTion van Kunstenaarsinitiatief 074 PK de tweede Nachtburgemeester door de initiatiefnemers rechtstreeks benoemd en feestelijk geïnstalleerd. Het was Tijs Jagers (toen 35), de man achter het Facebook-platform Hengelo Helemaal Stil? Tijdens zijn ambtstermijn heeft Tijs bepaald niet stil gezeten en zijn sporen nagelaten.

De derde Nachtburgemeester van Hengelo wordt gekozen zoals in Nederland ook de ‘gewone’ burgemeesters worden gekozen, nl. uit sollicitanten.

De sollicitatiecommissie bestaat naast de genoemde initiatiefnemers uit Emile Urban van Radio Hengelo TV en de journalisten Engelbert Heideman en Gerard Smink.

Hengelo bij Nacht

De taak van de Nachtburgemeester is, zonder enige sturing door of tussenkomst van de commissie, twee jaar lang ogen en oren de kost te geven en activiteiten te ontplooien die de stad ten goede komen. De Nachtburgemeester opereert onafhankelijk, is politiek neutraal en staat boven partijen en belanghebbenden.

Lees voor meer informatie de Profielschets en Taakomschrijving Nachtburgemeester (m/v)

Sollicitaties moeten uiterlijk 5 december 2018 ontvangen zijn via hengelo[at]tubantia.nl

Meer informatie via het contactformulier

Afscheid en benoeming Nachtburgemeester Hengelo (N8BM074)

Persbericht

Zondagmiddag 18 december 2016, 15.00 uur staat de mARTinee in StARTion geheel in het teken van de Nachtburgemeester van Hengelo: de eerste burgemeester neemt afscheid en de tweede wordt benoemd.

logo-nachtburgemeester-hengelo_s

De eerste Nachtburgemeester werd gekozen en benoemd tijdens de openbare verkiezing op zondag 21 december 2014 in Brasserie So Nice onder toeziend oog van notaris mr. Jan Jaap Swerms Suwijn. Er waren zeven kandidaten, van wie Berto Mulder, uitbater van Café-Biljart De Kleine Burgemeester aan de De Wetstraat, de meeste stemmen wist te vergaren; hij werd nipt de eerste Nachtburgemeester van Hengelo.

Berto Mulder, de 1e Nachtburgemeester van Hengelo, 2014
Foto: Christian van der Meij

Zijn eerste woorden waren “We gaan Hengelo wakker schudden!”

Indertijd werd het initiatief genomen door bierbrouwer Herbert Capelle en beeldend kunstenaar Pier van Dijk.

De taak van de Nachtburgemeester is, zonder enige sturing of tussenkomst van de commissie, twee jaar lang ogen en oren de kost te geven en activiteiten te ontplooien die de sfeer in de stad ten goede komen. De Nachtburgemeester opereert onafhankelijk, is politiek neutraal en staat boven de partijen en belanghebbenden.

De commissie Nachtburgemeester Hengelo heeft besloten de tweede Nachtburgemeester zonder verkiezing rechtstreeks te benoemen. Wie het gaat worden blijft een nog verrassing.

Zondag 18 december worden afscheid en benoeming o.a. opgeluisterd door optredens van stadsdichter Marijke Agterbosch, beeldend kunstenaar Tony Boiso en musicus Martin Fabels. Tevens is de tentoonstelling Belicht! te bekijken, negentig foto’s op groot formaat van vijftien Twentse persfotografen.

De ingang van StARTion bevindt zich aan het Stationsplein t.o. de fietsflat.

De toegang bedraagt 1 euro, evenals een drankje.

Profielschets en Taakomschrijving Nachtburgemeester (m/v)

“Bij de uitoefening van het ambt, komt het vooral aan op de eigen invulling.”

23 oktober 2014

Profielschets Nachtburgemeester Hengelo (m/v)

Hij/zij

 • stoort zich aan de lokale gang van zaken en de gebrekkige slagvaardigheid op het gebied van cultuur, stadsinrichting en welzijn;
 • vertegenwoordigt geen bepaalde stroming of groep van belanghebbenden, maar staat net als de gemeenteburgemeester boven de partijen en wil verbinden en aanmoedigen;
 • wil serieus bijdragen aan een beter stadsklimaat en staat open voor ideeën, is toegankelijk en aanspreekbaar;
 • is een schaduwburgemeester die af en toe corrigerend optreedt of suggesties doet;
 • verafschuwt bureaucratie, is goedgemutst, heeft gevoel voor humor, maar is geen carnavalsprins, zuipschuit of klager;
 • voelt zich thuis in de horeca, eet graag buitenshuis en drinkt op verantwoorde wijze wel eens een glas met stadsgenoten tijdens een goed gesprek.

Suggesties voor de taakomschrijving Nachtburgemeester (m/v)

 • Een bijdrage leveren aan een gezellige stad.
 • Zich inzetten voor cultuur, stadsinrichting en welzijn.
 • Kunnen omgaan met sociale media om activiteiten aan te kondigen en daarvan in woord en beeld verslag te doen, soms ondersteund door een persbericht of nieuwsbrief.
 • Meewerken aan een wekelijks radioprogramma.
 • Het opluisteren van openingen, zoals van tentoonstellingen, winkels, bedrijven enz.
 • Acte de présence geven bij Hengelose evenementen.
 • Het feliciteren van inwoners bij speciale gelegenheden.
 • Het aanbieden van bloemen en leggen van kransen.
 • Stadspromotie.

Meer informatie via het contactformulier

Hengelo_wapen4-s

Verkiezing Nachtburgemeester Hengelo (m/v)

1. Kandidaatstelling
Kandidaatstelling Vóór zaterdag 22 november 2014 kan iedereen (m/v) zichzelf of een ander kandidaat stellen via deze website.

2. Nominatie en Bekendmaking
De huidige (tijdelijke) Nachtburgemeester en zijn/haar adviseurs maken op maandag 1 december bekend wie de kandidaten zijn.

3. Campagne
De genomineerden voeren campagne van maandag 1 t/m zaterdag 20 december.

4. Verkiezing en benoeming
De feestelijke verkiezing is op zondag 21 december, 15.00 uur, in Brasserie So Nice, Schouwburgplein, Hengelo.

De Nachtburgemeester wordt gekozen voor een ambtstermijn van twee jaar. Bij de uitoefening van het ambt, komt het vooral aan op de eigen invulling.

Zie profielschets en taakomschrijving.

De Nachtburgemeester

Volg de Nachtburgemeester op Twitter @NBHengelo

Vrienden worden van de Nachtburgemeester op Facebook

De Nachtburgemeester van Hengelo (0) kiest voorlopig voor de anonimiteit. De reden daarvoor is dat hij zich dan beter kan oriënteren op zijn toekomstige taken en hoe die het beste uitgeoefend kunnen worden. Het is namelijk een tijdelijke benoeming en de precieze invulling van het ambt moet zich nog ontwikkelen.

Aan het eind van het jaar komt er een nominatieronde met verkiezing (21 december), waarbij de Nachtburgemeester voor het eerst gekozen wordt voor een ambtstermijn van twee jaar.

Het idee van de Nachtburgemeester is geboren uit onvrede met de lokale gang van zaken en de gebrekkige slagvaardigheid op het gebied van kunst, cultuur, stadsinrichting en welzijn. Dat moet beter kunnen, vinden een aantal burgers.

Hengelo_wapen4-s

Volg de Nachtburgemeester op Twitter @NBHengelo

Vrienden worden van de Nachtburgemeester op Facebook

Contactformulier