Verkiezing Nachtburgemeester Hengelo (m/v)

1. Kandidaatstelling
Kandidaatstelling Vóór zaterdag 22 november 2014 kan iedereen (m/v) zichzelf of een ander kandidaat stellen via deze website.

2. Nominatie en Bekendmaking
De huidige (tijdelijke) Nachtburgemeester en zijn/haar adviseurs maken op maandag 1 december bekend wie de kandidaten zijn.

3. Campagne
De genomineerden voeren campagne van maandag 1 t/m zaterdag 20 december.

4. Verkiezing en benoeming
De feestelijke verkiezing is op zondag 21 december, 15.00 uur, in Brasserie So Nice, Schouwburgplein, Hengelo.

De Nachtburgemeester wordt gekozen voor een ambtstermijn van twee jaar. Bij de uitoefening van het ambt, komt het vooral aan op de eigen invulling.

Zie profielschets en taakomschrijving.

De Nachtburgemeester

Volg de Nachtburgemeester op Twitter @NBHengelo

Vrienden worden van de Nachtburgemeester op Facebook

De Nachtburgemeester van Hengelo (0) kiest voorlopig voor de anonimiteit. De reden daarvoor is dat hij zich dan beter kan oriënteren op zijn toekomstige taken en hoe die het beste uitgeoefend kunnen worden. Het is namelijk een tijdelijke benoeming en de precieze invulling van het ambt moet zich nog ontwikkelen.

Aan het eind van het jaar komt er een nominatieronde met verkiezing (21 december), waarbij de Nachtburgemeester voor het eerst gekozen wordt voor een ambtstermijn van twee jaar.

Het idee van de Nachtburgemeester is geboren uit onvrede met de lokale gang van zaken en de gebrekkige slagvaardigheid op het gebied van kunst, cultuur, stadsinrichting en welzijn. Dat moet beter kunnen, vinden een aantal burgers.

Hengelo_wapen4-s

Volg de Nachtburgemeester op Twitter @NBHengelo

Vrienden worden van de Nachtburgemeester op Facebook

Contactformulier