De Nachtburgemeester

Volg de Nachtburgemeester op Twitter @NBHengelo

Vrienden worden van de Nachtburgemeester op Facebook

De Nachtburgemeester van Hengelo (0) kiest voorlopig voor de anonimiteit. De reden daarvoor is dat hij zich dan beter kan oriënteren op zijn toekomstige taken en hoe die het beste uitgeoefend kunnen worden. Het is namelijk een tijdelijke benoeming en de precieze invulling van het ambt moet zich nog ontwikkelen.

Aan het eind van het jaar komt er een nominatieronde met verkiezing (21 december), waarbij de Nachtburgemeester voor het eerst gekozen wordt voor een ambtstermijn van twee jaar.

Het idee van de Nachtburgemeester is geboren uit onvrede met de lokale gang van zaken en de gebrekkige slagvaardigheid op het gebied van kunst, cultuur, stadsinrichting en welzijn. Dat moet beter kunnen, vinden een aantal burgers.

Hengelo_wapen4-s

Volg de Nachtburgemeester op Twitter @NBHengelo

Vrienden worden van de Nachtburgemeester op Facebook

Contactformulier